Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Shahrzaad (= Scheherazade)

          

Shahrzaad (= Scheherazade)

In de traditionele Iraanse en Perzische schilderkunst speelt de miniatuur een belangrijke rol. Miniaturen zijn gestyleerde en sterk symbolische afbeeldingen, geperfectioneerd in vele eeuwen van ontwikkeling. Als schilderstuk is de miniatuur uiteraard volledig tweedimensionaal. The miniature plays an important part in the traditional Iranian and Persian art of painting. Miniatures are stylized and strongly symbolic images. They have been perfected in many centuries of development. Of course, being a painting, the miniature is completely two-dimensional.
Drie voorbeelden van in de traditionele stijl geschilderde miniaturen Three examples of miniatures painted in the traditional style
Ik droomde er al jaren van om een miniatuur in ijzer te scheppen. En dan niet plat, als een silhouet, maar als een haut relif. Als je zo'n ijzeren structuur vanuit verschillende hoeken beziet, komt hij op bijzondere wijze tot leven. Als onderwerp voor dit kunstwerk koos ik Scheherazade, de vertelster van de Verhalen van 1001 Nacht. Shahrzaad is haar traditionele naam in Farsi. For years I've been dreaming about creating a miniature in iron. Not flat, as in a silhouette, but as a high relief. When you look at such an iron structure from different angles, it will come alive in a most spectacular manner. As subject for this work of art I chose Scheherazade, the narrator of the famous Tales of 1001 Nights. Shahrzaad is her traditional name in Farsi.
De Verhalen van 1001 Nacht zijn in vele talen vertaald. Die uitgaven zijn vaak met prachtig prentwerk verrijkt. Ok Scheherazade komt natuurlijk op die prenten voor. Het is aardig te zien, hoe haar afbeeldingen met de tijd en de nationaliteit van de kunstenaar verschillen. The Tales of 1001 Nights have been translated in many languages. Those editions often offer the most beautiful illustrations. Of course you will find Scheherazade portrayed in these, too. It is interesting to see how such images vary with the period and the nationality of the artist.
Duits (in 1892); Frans (in 1907) en Indiaas (contemporain) German (in 1892); French (in 1907) and Indian (contemporary)
Ik heb mijn ontwerp geheel in de Iraanse traditie gemaakt, als een hommage aan de talloze Perzische kunstenaars die Shahrzaad in de loop der eeuwen hebben afgebeeld. Overigens is mijn tekening nog niet helemaal voltooid. Shahrzaad zal in haar linkerhand een roos dragen en in de rechterhand een kom, waarin zij wijn aanbiedt. De miniatuur wordt verder (zoals in deze gebruikelijk) aangevuld met diverse andere symbolen, zoals een wijnrank, een wijnkruik, een boom, een nachtegaal en een gazelle. I have based my design fully on Iranian tradition, to pay homage to the countless Persian artists who have depicted Shahrzaad through the centuries. My drawing as shown here is not completely finished yet. Shahrzaad will carry a rose in her left hand and a drinking bowl in her right hand, in which she serves wine. The miniature will further be completed (as is usual) with several other symbols, such as a vine, a wine crock, a tree, a nightingale and a gazelle.
De eerste stappen zijn gezet. Het gezicht wacht op voltooiing met neus en mond; een bijzonder precair karwei. De detaillering van het lichaam ontbreekt nog vrijwel geheel. Maar het is al wel heel duidelijk, dat met deze unieke wijze van werken een wel heel bijzonder effect bereikt kan worden. Het ruimtelijke van dit werk kan ik in een foto helaas niet goed laten zien. Daarvoor moet je er wat omheen kunnen lopen. After the first steps. The face is waiting to be finished with nose and mouth; a really most precarious task. Nearly all the details of the body still have to be added. But it will be clear from the photo that this unique method of working will result in a very special and singularly strong effect. The spatial character of this work can alas not be shown very well in a photo. To taste that, you need to be able to walk around it.

Foto's van details

Deze details zijn nog niet gereinigd.

Photo's of details

These details have not yet been cleaned.

  mr details? gebruik de liggende     →→→→   more details? use the horizontal     →→→→
oranje schuifbalk onderin orange scroll bar at the bottom


En zo ziet het complete werk er dan uit .... And this then is the completed work ....naar de top    naar de top to the top    to the top